Course Content
0. Intro
0/1
2. Phân biệt các cặp âm dễ nhầm lẫn (The Minimal Pairs)
0/1
3. Phụ âm đôi- ba (Consonant Cluster)
0/1
4. Trọng âm của từ (Word Stress)
0/1
5. Nối âm (Linking sounds)
0/1
6. Âm /t/ trong tiếng Anh- Mỹ (American /t/)
0/1
7. Ngữ điệu (Intonation)
0/1
8. Lược bỏ phụ âm (Dropping consonants)
0/1
9. Âm câm (Silent letter)
0/1
11. Bài tập phát âm (IPA exercises)
0/1
12. Bài tập trọng âm (Word stress exercises)
0/1
13. Tổng kết (Summary)
0/1
Pronunciation
About Lesson
Join the conversation