Pronunciation

Course Content

0. Intro

2. Phân biệt các cặp âm dễ nhầm lẫn (The Minimal Pairs)

3. Phụ âm đôi- ba (Consonant Cluster)

4. Trọng âm của từ (Word Stress)

5. Nối âm (Linking sounds)

6. Âm /t/ trong tiếng Anh- Mỹ (American /t/)

7. Ngữ điệu (Intonation)

8. Lược bỏ phụ âm (Dropping consonants)

9. Âm câm (Silent letter)

10. Nhận biết âm qua mặt chữ (Phonological Awareness)

11. Bài tập phát âm (IPA exercises)

12. Bài tập trọng âm (Word stress exercises)

13. Tổng kết (Summary)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet