Course Content
Listening
About Lesson

1. Nghe và điền từ vào chỗ trống. Có thể nghe nhiều lần.
2. Mở file đáp án trong tab “Exercise Files” và dò đáp án. Sửa lại đáp án sai (nếu có).
3. Ghi tổng số câu đúng cho mỗi phần và cho tổng bài. Ví dụ: 25/30
4. Highlight các từ mới mà mình chưa biết, tra từ điển ghi nghĩa và phiên âm.
5. Nghe lại và đánh dấu nối âm
6. Luyện đọc bài, áp dụng các luật nối âm

Exercise Files
Unit 3.pdf
Size: 103.85 KB
Join the conversation